Sinds september 2013 ben ik officieel paardenpaspoortconsulente. Hierdoor ben ik in de gelegenheid om paarden te chippen of de chip uit te lezen. Ook hierin kan ik u informeren over de regelgeving.

De kosten hiervan zijn afhankelijk van de afstand welke ik moet afleggen en van het feit of er al dan niet al een chip en/of een paspoort aanwezig is. Paard(achtigen) worden geregistreerd bij het Nederlands Stamboek van Tinkers (NSvT).

Informatie hieromtrent vindt u op de site van het NSvT. U kunt in mijn agenda zien wanneer ik bij u in de buurt ben. Neem dan even contact op, dan kijk ik of ik tijd vrij kan maken om dit in orde te maken.

Ik kan van diverse buitenlandse chips informatie opvragen bij het buitenlandse stamboek. Soms moet een duplicaat worden aangevraagd in het buitenland.

U kunt me hiervoor telefonisch benaderen of via het contactformulier.